Polityka prywatności.

Dane osobowe klientów codexpert będą przetwarzane przez codexpert zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.).


2. Administratorem danych osobowych klientów jest CODEXPERT ARKADIUSZ BORYCKI · 254A NIGHTINGALE ROAD · LONDON · UNITED KINGDOM · UTR 48600 74413, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako codexpert.


3. Użytkownikiem codexpert jest każda osoba, klient, który zdecydował się na zakup usługi świadczonej przez codexpert.


4. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez codexpert jest:
a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji przez codexpert, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zgłoszeń mailowych, przez panel klienta oraz analiza statystyczna prowadzona przez codexpert;
b) realizacja wysyłki newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych i na otrzymywanie newslettera, przy czym Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z opcji otrzymywania tego typu wiadomości;
c) marketing – w celu lepszego dopasowania reklam do preferencji Użytkowniów,


5. codexpert ma prawo do przekazywania danych swoich Użytkowników w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz realizacji zobowiązań ciążących na codexpert. codexpert będzie w takiej sytuacji przekazywać dane osobowe:
a) osobom upoważnionym przez codexpert do obsługi Użytkownika i realizacji dla niego usług;
b) partnerom codexpert, z którymi codexpert realizuje usługi dla Użytkownika, np. współpracownikom,
rejestratorom domen, wystawcom certyfikatów, itp.;
c) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od codexpert wydania danych osobowych
Użytkownika;
d) bankom i jednostkom realizującym płatności online dla codexpert.


6. Dane Użytkowników będą przechowywane przez codexpert przez cały okres trwania umowy z codexpert i okres świadczenia przez codexpert usługi na rzecz Użytkownika codexpert.
Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane przez codexpert ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.


7. codexpert stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.


8. Prawa Użytkownika codexpert:
a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób codexpert przetwarza dane Użytkownika, (dostępne w panelu klienta, w zakładce „konto”),
b) uzyskanie przez Użytkownika od codexpert kopii jego danych osobowych,(dostępne w panelu klienta, w zakładce „konto”),
c) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie (jeżeli nie ma podstaw prawnych do tego
działania),
d) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,
e) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez codexpert dane naruszają jego
prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z codexpert w celu wyjaśnienia,
f) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO z
siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez codexpert danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.Ciasteczka „Cookies”
Ciasteczka (ang. cookies) to zbiór niewielkich informacji wysyłanych i zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania strony, panelu, usług oferowanych przez codexpert l do preferencji użytkownika, gromadzenia danych statystycznych, utrzymywania sesji po zalogowaniu do panelu. Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:
– sesyjne (tymczasowe) – utrzymujące sesje użytkownika do rozmowy „livechatu” oraz do podtrzymywania sesji w czasie pracy użytkownika w panelu do czasu wylogowania,
– stałe – utrzymywane przez określony czas, który określony jest w pliku cookies.
Użytkownik w każdej chwili może ręcznie usunąć pliki cookies w swojej przeglądarce. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki, aby nie akceptowała ciasteczek lub informowała indywidualnie czy takie ciasteczko zaakceptować. Informacje jak tego dokonać dostępne są w opcji pomocy przeglądarki w sekcji ciasteczka „cookies”. Poziom zabezpieczeń i niestandardowych ustawień plików cookies może znacząco wpłynąć na działanie stron codexpert , strefy klienta oraz paneli usług aż do całkowitego zablokowania ich funkcjonalności. Aby prawidłowo korzystać ze strony i usług codexpert  wymagana jest akceptacja plików cookies.

 

Bezpieczeństwo danych i logowanie.

Posiadamy bardzo restrykcyjną politykę bezpieczeństwa, dlatego analizowany jest ruch wychodzący i przychodzący pod kątem zagrożeń płynących z sieci. Dodatkowo monitorowane jest każde logowanie (autoryzowane i nieautoryzowane) do panelu usług i strefy klienta. Wszelkie logowania są zabezpieczone poprzez szyfrowane połączenia SSL i autoryzowany certyfikat.